Diákok aranyköpései

grammatica szanció

A Pragmatica Sanctio amnesztiát és dinasztiát hirdetett.

XVI. Lajos abban bízott, hogy a háború következtében vissza áll az anarchia.

Külföldi csapatok érkeztek Párizs fölé. (Csak nem a Luftwaffe?)

A király girondiakkal vette körbe magát, ezáltal mint egy börtön úgy uralkodott.

Miután Napóleon vesztett a népek csatájában elköltözött Elba szigetére.

(A szadizmus netovábbja:) Robespier a jakobinusok vezetője tisztítást indított: a királynét és a girondiakat giotin alá vetette és az alkotmányos monarchistákat a királypártiak kezére adta.

Hazafinisták

A lengyelek 1410-ben Grünwaldnál nyereséget szereztek.

Az időutazás egy sajátos esete: Az eretnekmozgalmak célja az őskeresztény gyülekezetekhez való visszatérés.

A kaja ára nőtt.

A despoták önuralommal rendelkeztek.

Minisztériumvallás

A csata elesett.

A hellenizmus a görög és a keleti kultúra öntöződése.

Az első polgár a princess volt.

Angliában juhot termesztettek és így sok lett a gyapjú.

Szulejmán csapatai a Szeméremségben állomásoztak.

Coito ergo sum! (utána lehet nézni, hogy ez mit jelent!)

Tanár és diák:

- Mi volt az esküdtbíróság elnevezése az ókori athéniaknál?
- Valami ajajj...
(héliaia)

- A tankönyvben egy görög hajót, a triérészt láthatjátok. A hajófenéken köveket helyeztek el kiegyensúlyozó nehezékként. Mit láttok középen?
- A gépházat!!
(Evezősöket.)

Történelmi furcsaságok:

Batu nagykán alapította a Kijevi államot.
A Kánaán lakói a keresztények voltak.